Hướng Dẫn mua sách

Trong khi xem sách trên 3 trang, 

  • Trang chủ (Home) : Trang Thư mục sách. là các sách xếp theo thứ tự thời gian đưa lên. Bên cạnh có phân loại sách theo  Danh mục
  • Trang Sách theo Chủ Đề: Phân loại sách theo Đề mục
  • Trang Tác giả: Phân loại sách theo Tác Giả
    Trong quá trình chọn sách độc giả có thể xem chi tiết cuốn sách  và bấm chọn vào Mua sách. Sách sẽ được đưa vào giỏ hàng, và có thể xem tiếp sách khác để chọn thêm và đưa thêm vào giỏ hàng . Giỏ hàng sẽ hiện số sách đả chọn. Chú ý là các sách trong giỏ hàng chỉ lưu trong phiên làm việc, 
  • Sau khi chọn sách xong sẽ  bấm vào giỏ hàng gio hang để vào thông tin mua sách.
  • Giỏ hàng sẽ có 2 chọn lựa là Xem giỏ hàng  để thay đổi , thêm bớt các sách cần mua.. hoặc vào Thanh Toán để điền các thông tin gởi hàng
  • Trang thanh toán (CheckOut) sẽ liệt kê các chi tiết về tiền sách và chi phí gởi hàng và cuối trang bấm vào Đặt hàng để hoàn thành việc mua sách
  • Một Email sẽ gởi đến để xác nhận việc đặc hàng và trong vòng tối đa 3-4 ngày sách sẽ được giao đến địa chỉ đã ghi. 
  • Thanh toán theo hình thức COD , Thanh toán khi nhận sách .

Hướng Dẫn Vân chuyển, Thanh toán, Đổi trả, Hoàn tiền, Chính sách bảo mật