Đức Phật và những vấn đề thời đại

45,000 VNĐ

Tác giả: Thích Hạnh Bình

NXB: Phương Đông -215 trang

Tập sách “Đức Phật và những vn đề thời đại” là những bài viết ngắn gồm những vấn đề liên quan đến quan điểm của đức Phật đối với xã hội cách đây hơn 2500 năm như: Chiến tranh, sự phân chia giai cấp, kỳ thị chủng tộc, trọng nam khinh nữ, độc tài. cũng như phân tích, lý giải các mối quan hệ tư tưởng giữa các kinh điển A hàm hay Nikaya với kinh điển Phật giáo Đại thừa…

Hết hàng