Phật giáo qua dòng chảy lịch sử Trung Quốc

65,000 VNĐ

Phật giáo qua dòng chảy lịch sử Trung Quốc

Nguyên tác Buddhism in Chiness history – Arthur F. Wright
Thích Thiện Chánh dịch | NXB Hồng Đức | 244 trang

Cuốn sách này là một tập hợp của sáu bài diễn thuyết ở Khoa Nhân Chủng Học và Khoa Thần Học thuộc đại học Chicago, phản ảnh một nổ lực giải thích một chủ đề lớn về lịch sử của một nền văn mình lâu đời..

còn 1 hàng

Phật giáo qua dòng chảy lịch sử Trung Quốc
Phật giáo qua dòng chảy lịch sử Trung Quốc

65,000 VNĐ