Lược sử Phật giáo

88,000 VNĐ

Lược sử Phật giáo
Nguyên tác:  A Short History of Buddhism – Edward Conze
Sách Song ngữ
Nguyễn Minh Tiến dịch

NXB Tôn Giáo 350 trang

Edward Conze giới thiệu hầu như tất cả những khuynh hướng tư tưởng lớn khác nhau trong Phật giáo, và nêu lên được sự khác biệt cơ bản
nhất của chúng. Chỉ với tác phẩm này, Conze đã hoàn toàn xứng đáng được xếp vào một trong những người có công lớn trong việc truyền bá
Phật giáo sang phương Tây. Nhưng ngoài ra, cùng với bậc tiền bối Daisetz Teitaro Suzuki, ông còn góp phần quan trọng hơn nữa trong việc trình bày những tư tưởng Đại thừa, nhất là Thiền tông, theo cách mà người phương Tây có thể tiếp nhận được

Lược sử Phật giáo
Lược sử Phật giáo

88,000 VNĐ