Con đường hạnh phúc

96,000 VNĐ

Con đường hạnh phúc
Phép màu hành thiền trong thế kỷ 21

Thiền sư Gelong Thubten
Lộc Diệu Linh dịch từ A Monk’s Guide to Happiness – Meditation in the 21th century

Thiền sư Gelong Thubten chỉ dẫn cách thiền định và chánh niệm có thể giúp chúng ta bước vào hành trình khám phá bản chất của hạnh phúc, và  tìm được hạnh phúc.

  • Tiếp cận các phương pháp hành thiền
  • Dung dưỡng lòng trắc ẩn
  • Học cách hành thiền trong những ngày bận rộn
  • Khám phá hạnh phúc là bản năng của chúng ta

Nhà Xuất bản Thanh Niên – 247 trang

Con đường hạnh phúc
Con đường hạnh phúc

96,000 VNĐ