Toát Yếu Kinh Trung Bộ (Bộ 3 Cuốn)

300,000 VNĐ

Toát Yếu Kinh Trung Bộ (Bộ 3 Cuốn)

Bản Anh ngữ tóm tắt mỗi Kinh do Đại Đức Nanamoli
Tác giả: Nanamoli
Dịch giả: HT. Thích Minh Châu,Thích Nữ Trí Hải
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức 2022
Hình thức bìa: Bìa mềm – 1100 trang
Trọng lượng (gr):1600

Toat yếu kinh Trung Bộ
Toát Yếu Kinh Trung Bộ (Bộ 3 Cuốn)

300,000 VNĐ