Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ – Pháp sư Thánh Nghiêm

108,000 VNĐ

Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ – Pháp sư Thánh Nghiêm

Thích Tâm Trí dịch
NXB Phương Đông – 541 trang

Trích LỜI NGƯỜI DỊCH
Chúng tôi dịch bộ sử này của pháp sư Thánh Nghiêm là nhằm cung cấp thêm nguồn sử liệu cho việc học tập và nghiên cứu của các vị Tăng Ni sinh, và các giới độc giả. Đây là bộ Thông sử – sử mang tính phổ thông – của pháp sư Thánh Nghiêm với nguồn sử liệu hết sức phong phú, trong đó có những sự kiện mà bình thường không thể đọc đến được. Ngài Thánh Nghiêm là một học giả lớn của Phật giáo Trung Hoa, nên bộ sử do ngài viết chắc chắn có giá trị nhất định của nó…

Hết hàng