Thiền Phật Giáo

130,000 VNĐ

Thiền Phật Giáo

Một tuyển tập dựa theo văn bản từ kinh điển Pali
Tác giả: Thích Trung Định

Nhà Xuất bản Thuận Hóa
Bìa cứng – 292 trang

Thiền là trái tim của Phật giáo. Sự giác ngộ của Đức Phật cũng xuất phát từ thiền. Thiền đưa đến sự trị liệu, chuyển hóa nôi tâm mang lại an lạc giải thoát…

Trong tác phẩm này chúng tôi muốn giới thiệu nội dung của Thiền Học dựa trên Kinh tạng Pali … về khái niêm thiền cơ bản, phương pháp hành thiền, thiền chỉ, thiền quán, thiền Tứ niệm xứ, thiền quán niệm hơi thở, niệm Chết, Lục niệm, và thiền Tứ vô lượng tâm… Đây là những nội dung cơ bản của thiền định được trích dẫn từ Kinh tạng Pali với phần trích dẫn nguồn văn bản gốc để có thể tiếp cân ý chỉ từ lời Phật dạy một cách trực tiếp.. (trích Lời giới thiệu)

Thiền Phật Giáo
Thiền Phật Giáo

130,000 VNĐ