Nền tảng Phật giáo Đại Thừa

250,000 VNĐ

Nền tảng Phật giáo Đại Thừa
Nguyên tác : Mahayana Buddhism: The doctrinal Foundation – Paul Williams
Thích Thiện Chánh dịch

NXB Thuận Hóa – Bìa cứng 707 trang

Tác phẩm Nền tảng Phật giáo Đại thừa của Paul Williams đã ra mắt độc giả vào năm 1989, là cột mốc đầu tiên trong tiến trình nghiên cứu Phật học, khái quát toàn bộ bức tranh giáo lý Phật giáo Đại thừa. Những học giả trước đây như Eward Conze và Etienne Lamotte đã trình bày trong một khuôn khổ nhất định, nhưng tác phẩm này đã chứng tỏ còn hơn thế. Williams không những đã hoàn thiện tác phẩm của mình, mà còn đối chiếu với những tác phẩm trước đây về chủ đề này, liên hệ với kinh điển Phật giáo, trở thành một bộ sách giáo khoa được các giáo sư chuyên ngành Phật học tuyển chọn để giảng dạy trong những trường Đại học suốt 20 năm trở lại đây. Hiện nay, tác phẩm này vẫn đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu Phật giáo Đại thừa. với những cập nhật những nghiên cứu mới được công bố trong lĩnh vực này, đồng thời thảo luận chuyên sâu về vấn đề triết học Phật giáo Đại thừa. Với thành quả của nghiên cứu này, tác giả đã trình bày chi tiết chiều sâu lẫn chiều rộng đối với Phật giáo Đại thừa.

Paul Harrison, Đại học Stanford, USA

Các sách khảo cứu khác của Thích Thiện Chánh

Nền tảng Phật giáo Đại Thừa

Phong trào Phục hưng Phật giáo Trung Quốc

Nền Tảng Phật Giáo

Nền tảng Phật giáo Đại Thừa
Nền tảng Phật giáo Đại Thừa

250,000 VNĐ