Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ

128,000 VNĐ

Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ (Văn Hóa và Xã Hội)

PGS.TS. Trần Hồng Liên
NXB Khoa Học Xã Hội – Bìa mềm –  415 trang có hình minh họa màu

Tuyển tập các tham luận tại các Hội Thảo khoa học về Phật giáo Việt nam (Nam Bộ) trên nhiều phương diện khác nhau đã được công bố trong các kỷ yếu, hội thảo trong ngoài nước, tạp chí…nhằm tập hợp có hệ thống các chủ đề vế Phật giáo Nam Bộ giúp độc giả thêm một góc nhìn liên quan đến đời sống văn hóa và xã hội cư dân Nam bộ…

 

Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ
Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ

128,000 VNĐ