Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ XX

45,000 VNĐ

Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ XX
HT. Thích Thanh Từ
NXB TP Hồ Chí Minh – 354 trang

Nói Thiền tông Việt Nam là nói Phật giáo Việt Nam. Và những bậc Cao tăng làm sáng cho Phật giáo, làm lợi ích cho dân tộc từ thế kỷ thứ 6 mãi đến nay đều là các Thiền sưCho đến hiện nay (1991) chư Hòa thượng tịch, bài vị đều để câu “Từ Lâm Tế chánh tông đệ tam đệ tứ thập… thế…”. Thế thì có Hòa thượng nào không thừa nhận mình là con cháu nhà Thiền. Thế mà hiện nay nghe ai nói tu thiềnđa số Tăng Ni cực lực phản đối. Quả là chúng ta đã bỏ gốc theo ngọn, quên Phật, Tổ mình đang thờ đang kính lễ, quên cả hệ phái của Tông Tổ nhà mình.

thien-tong-vn-cuoi-the -ky20
Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ XX

45,000 VNĐ