Tìm hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm

185,000 VNĐ

Tìm hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm

Nhật Văn: Hậu Đằng Đại Dụng – Hoa dịch: Hoàng Giai Hình – Việt Dịch: Thích Hoằng Trí
NXB Dân Trì – Bìa Cứng – 487 trang

Sách Tìm hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm nghiên cứu, trích lục trong kinh điển và sách vở cổ kim đông tây cùng các tài liệu liên quan đến Bồ tát như Ý nghĩa danh hiệu, tư tưởng, các tên gọi khác của Bồ tát, mối quan hệt giữa Bồ tát Quán Thế Âm và A Di Đà, các Ứng hóa biến thân, Mạn đà la Quán Âm, các Sám pháp, các Pháp quán, kinh luận sở y của Bồ tát và phẩm Phổ môn…

 

Tìm hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm
Tìm hiểu Bồ Tát Quán Thế Âm

185,000 VNĐ