Kinh Pháp Cú giảng giải

60,000 VNĐ

Kinh Pháp Cú giảng giải

HT. Thích Thanh Từ
NXB Tôn Giáo – 339 trang

Trích Lời nói đầu
Kinh Pháp cú gồm 26 phẩm 423 câu gom những điểm trọng yếu của 4 bộ A Hàm bằng những câu văn hết sức ngắn gọn đề có thể nhớ và thực hành một cách dễ dàng. Trong 26 phầm này được giảng từ câu một và giảng ngay vào nghĩa kinh để mọi người nghe hiểu nhớ rồi áp dụng tu hành trong hiện tại…

 

Kinh Pháp Cú giảng giải
Kinh Pháp Cú giảng giải

60,000 VNĐ