Kinh Tứ Thập Nhị Chương

15,000 VNĐ

Kinh Tứ Thập Nhị Chương (Kinh Bốn Mươi Hai Chương)

Âm Nghĩa
Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dịch sang Hán ngữ
Đoàn Trung Còn – Nguyễn Minh Tiến dịch và Chú giải

Kinh Tứ Thập Nhị Chương
Kinh Tứ Thập Nhị Chương

15,000 VNĐ