Đào Nguyên Văn Tập-Ảnh hưởng của Phật giáo trong Văn học cổ điển Việt Nam

220,000 VNĐ

Đào Nguyên Văn Tập
Tập 1 : Ảnh hưởng của Phật giáo trong Văn học cổ điển Việt Nam (Hán-Nôm)
NXB Hồng Đức – 610 trang
Tác giả: Cư sĩ Đào Nguyên, Pháp Danh Nguyên Huệ , Bút Hiệu Đào Nguyên

Đào Nguyên là một trong những nhà nghiên cứu văn học Việt Nam, nhà phiên dịch Hán tạng,  là một cây bút sung sức, viết nhiều, dịch rất nhiều, có thể kể vài công trình dịch thuật đồ sộ mà ông đã thực hiện và in, các bộ luận Du-già Sư địa, A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa, A-tỳ-đạt-ma Tập dị môn túc, A-tỳ-đạt-ma Pháp uẩn túc… lên tới số 10; còn hơn 12 công trình nữa sắp xuất bản.

Riêng về phần nghiên cứu, biện chính liên quan tới văn hóa, văn học và Phật học, gần đây được ông sưu tập thành “Đào Nguyên văn tập”, tập 1 đã xuất bản với chủ đề “Ảnh hưởng của Phật giáo trong văn học cổ điển Việt Nam (Hán – Nôm)” hơn 600 trang..

Trong quý III vừa qua, ở tuổi ngoài 70, ông xuất bản và tái bản gần như một lượt 5 tác phẩm, đó là: Luận A tỳ đạt ma tập dị môn túc, Luận A tỳ đạt ma pháp uẩn túc, Kinh Pháp cú Bắc truyềnTông Tam luận (Trung luận, Thập nhị môn luận, Bách luận), Phật sở hành tán (Buddhacarita) với bút danh Nguyên Huệ, đều do NXB Hồng Đức cấp giấy phép.

(Trích Hoàng Độ/Báo Giác Ngộ)

dao-nguyen-van-tap
Đào Nguyên Văn Tập-Ảnh hưởng của Phật giáo trong Văn học cổ điển Việt Nam

220,000 VNĐ