Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (Bộ 3 tập)

680,000 VNĐ

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (Bộ 3 tập)
Đạo Nguyên Tổ Sư soạn – Lý Việt Dũng dịch

NXB Hồng Đức –  2000 trang

Lịch sử truyền thừa: 7 vị Phật – 27 Tổ Tây Thiên – 9 Tổ Đông Độ – 1661 Thiền sư

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục là một bộ Thiền sử Trung Hoa, có thể nói là xưa nhất và hoàn bị nhất từ Đời nhà Tống (Trung Quốc) đến nay (2004). Trải qua 1000 năm chưa có ai phiên dịch hay chú giải vì sách vừa đồ sộ về dung lượng (Tiểu truyện 1.701 Thiền sư), lại vừa rất khó hiểu ở văn Lý và Thiền ý. Đây là một dịch phẩm đầy đủ, trọn vẹn, có chất lượng rất cần không những cho các tăng ni sinh mà cho cả những ai muốn tìm hiểu đầy đủ về Thiền phong Trung Hoa nói riêng và lãnh vực Thiền nói chung
(Sa Môn Thích Thông Bửu)

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục
Cảnh Đức Truyền Đăng Lục (Bộ 3 tập)

680,000 VNĐ