Phật giáo Việt Nam-suy tư và nhận định

45,000 VNĐ

Phật giáo Việt Nam-suy tư và nhận định

Tác Giả: Thích Hạnh Bình

NXB: Hồng Đức Tái bản  2018 – 180 trang

Sách được tái bản với nhiều bổ sung các bài viết mới của TT. Thích Hạnh Bình trong thời gian gần đây bao gồm các vấn đề từ Phật giáo đến xã hội, từ Việt Nam đến khu vực và thế giới, từ giáo dục Phật giáo đến giáo dục quốc gia, từ vấn đề cụ thể Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đến sự kiện cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trồng cây Bồ đề, từ việc khái quát về nguyên nhân khiến Phật pháp suy yếu đến nỗi niềm suy tư của thế hệ trẻ về Phật giáo Việt Nam v.v…

Song, chủ để bao trùm suy tư và nhận định của tác giả vẫn là quá khứ, hiện tại và tương lai của Phật giáo Việt Nam.

Phat-giao-suy-tu-nhan-dinh
Phật giáo Việt Nam-suy tư và nhận định

45,000 VNĐ