Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng

70,000 VNĐ

Những bước chân nhẹ nhàng trở về sự im lặng
Phạm Công Thiện

NXB Hồng Đức  – 205 trang

Trích Lời mở đầu
Quyển sách này được viết chậm rãi thong dong từ trên 10 năm nay, từ năm 1983 tại Los Angeles và tại những vùng phụ cận California Hoa Kỳ… như trở về tập sống hồn nhiên tự tại với những cơn động đất thường xuyên của đời mình…

Với những bước chân : Khai Thị – Ngộ nhập – Phật Tri kiến

Hết hàng