Đại cương Phật giáo Đại Thừa

115,000 VNĐ

Đại cương Phật giáo Đại Thừa

Nguyên tác: Outlines of Mahayana Buddhism – Daisetz Teitaro Suzuki
Việt dịch: Thích Nguyên Hiệp

NXB Hồng Đức – 374 trang

D.T. Suzuki là một Thiền sư-Giáo sư nổi tiếng người Nhật Bản. òng được ghi nhặn là người có công lởn trong việc phổ biên Thiền (Zen) ờ Hoa Kỳ và phương Tây vào những nãm 1950. D.T. Suzuki là dịch giả của nhiều tác phẩm kinh điển bằng Sanskrit ngữ. Hán ngữ và Nhật ngữ. Riêng Đại cương Phật giáo Đại thừa (Outlines of Mahãyãna Buddhism) đây được xem là một cắm nang giới thiệu về Phật giáo Đại thừa một cách rõ ràng và có hệ thống. Kết hợp với triết học và vản học phương Tây. Thiền sư D.T. Suzuki đã trình bày một cách bao quát nhữg tư tưởng và triết học nền tảng của tông phái này  bao gồm những phản biện về những hiểu sai mà các học giả phương Tây đã mắc phải khi nghiên cứu về Phật giáo Đại thừa

Phật giáo Đại Thừa
Đại cương Phật giáo Đại Thừa

115,000 VNĐ