Kinh An Ban Thủ Ý lược giải

56,000 VNĐ

Kinh An Ban Thủ Ý lược giải
Tác giả: An Thế Cao – Chú giải: Khương Tăng Hội
Biên soạn : HT. Thích Đạt Đạo

Nhà xuất bản : Hồng Đức | 300 trang bìa cứng

LỜI GIỚI THIỆU

Kinh AN BAN THỦ Ý là một trong những bản kinh được xuất bản sớm nhất ở Viễn Đông và đã góp phần vào việc phổ biến Phật giáo qua việc giảng dạy cách thức thiền tập trong nhiều tầng lớp thành phần xã hội khác nhau. Vì thế, nó có một vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc. Đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta, bản kinh này là bản kinh được chú giải lần đầu tiên so với lịch sử chú giải kinh điển Phật giáo ở Viễn Đông, cụ thể là Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc. Điểm đặc biệt là bản chú giải này do một vị tăng sĩ được Phật giáo Việt Nam nuôi dưỡng, giáo dục và đào tạo: đó là Khương Tăng Hội (? – 280).

Nay Thượng tọa Thích Đạt Đạo đã dành thời gian dài nghiên cứu, sưu tầm, phát huy ý nghĩa của bản kinh nói trên và phát nguyện in ấn bản kinh nầy gồm những nghiên cứu liên hệ đến bản Kinh An ban thủ ý, cùng các kinh điển đề cập đến vấn đế chủ yếu của Kinh Tứ niệm xứ, Kinh Nhập tức xuất tức niệm, Kinh thân hành niệm do HT. Thích Minh Châu dịch để giúp các giới phật tử và những ai quan tâm đến Phật giáo hiểu rộng hơn về giáo lý của đức Phật và lịch sử văn hóa Phật giáo mà tổ tiên cách đây gần 2000 năm đã tiếp nhận và truyền bá. Tôi xin tán thán công đức và trân trọng giới thiệu đến Phật tử và chư độc giả.

 

Quý Đông, Vạn Hạnh ngày Phật thành đạo – PL.2547
Phó Viện Trưởng,
VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VN

                                       GS.TS.LÊ MẠNH THÁT

Kinh An Ban Thủ Ý lược giải
Kinh An Ban Thủ Ý lược giải

56,000 VNĐ