Tuệ Sỹ Văn Tuyển Tập II: Triết Học (Tái Bản)

165,000 VNĐ

Tuệ Sỹ Văn Tuyển – Tập II – Tiểu luận Triết Học

NXB Đà Nảng – Bìa mềm – 390 trang
In lần thứ 3 có bổ sung hơn 100 trang

Hạnh Viên sưu tập các bài viết, thuyết trình của cố HT. Tuệ Sỹ, tác giả của nhiều biên khảo Phật Học,Triết Học, Văn học; dịch giả của nhiều bộ Kinh, Luật, Luận thuộc cả 2 truyền thống Nguyên Thủy và Đại Thừa cũng như nhiều tác phẩm Tây phương…

Tuệ Sỹ Văn Tuyển II Triết Học
Tuệ Sỹ Văn Tuyển Tập II: Triết Học (Tái Bản)

165,000 VNĐ