Câu chuyện dòng sông

72,000 VNĐ

Câu chuyện dòng sông

Tác giả Hermann Hesse
Dịch giả Phùng Khánh – Phùng Thăng
Nhà Xuất Bản Hồng Đức – 197 trang

Đọc Câu chuyện dòng sông, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời đáng sống và chứa đựng muôn ngàn hương sắc tuyệt vời, mà chúng ta thường bỏ quên và đánh mất giữa đời sống thường nhật. Câu chuyện dòng sông là câu chuyện của mỗi người trong chúng ta: đó cũng là hình ảnh muôn thuở của trần gian và của mộng đời bất tuyệt.

Câu chuyện dòng sông
Câu chuyện dòng sông

72,000 VNĐ