Đèn Soi Nẻo Giác Và Luận Giải

60,000 VNĐ

ĐÈN SOI NẺO GIÁC VÀ LUẬN GIẢI
Atisha soạn
Phạn ngữ: Bodhi-patha-pradìpa
Tạng ngữ: Byang-chub lam-gyi sgron-ma
Anh ngữ: A Lamp for the Enlightenment Path
Bản dịch Anh ngữ: Richard Sherburne, S.J.
Bản dịch Việt: Thích Nữ Trí Hải

LỜI GIỚI THIỆU

Các đệ tử của Ni trưởng Thích Nữ Trí Hải có đọc cho chúng tôi nghe dịch phẩm Đèn Soi nẻo Giác và Luận giải do cô Ni trưởng chuyển dịch từ bản Anh ngữ A Lamp for the Enlightenment Path and Commentary. Nguyên tác do ngài Atisha, một tu sĩ Phật giáo người Ấn, viết bằng tiêng Phạn rồi dịch sang tiếng Tây Tạng vào khoảng thế kỷ thứ 11, khi ngài du hành sang Tây Tạng truyền bá Phật pháp.

Tác phẩm là một công trình Phật học tinh yếu. được trình bày dưới hình thức kệ tụng và luận giải, rất cần thiết và bổ ích cho những người sơ cơ học đạo cũng như những người am tường Phật học, có đời sống tâm linh phát triển cao. Có lẻ chính vì giá trị nội tại của nỏ mà suốt một thời gian dài nhiều thế hệ tu sĩ Phật giáo Tây Tạng đã xem tác phẩm này như một cầm nang cho việc nghiên cứu và tu học trọn đời.

Dịch phẩm này ra đời hẳn sẽ gợi thêm niềm thích thú tâm linh cho độc giã Việt Nam nói chung, đồng thời cung cấp thêm nguồn tài liệu cho ngành nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng đang được quan tám vận dụng tai Viện Nghiên Cứu Phật học Việt Nam và tại các Học viện Phật giáo Việt Nam hiện tại và tương lai, chúng tôi xin có đôi lời giới thiệu dịch phẩm.

Thiển viện Vạn Hạnh Tỷ kheo THÍCH MINH CHÂU

Viện trường Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

 

Hết hàng

%d bloggers like this: