Lấp lánh sao trời

45,000 VNĐ

Lấp lánh sao trời

Tùy Bút | Thích Nữ Trí Hải

NXB Hồng Đức – 190 trang

Tập sách nhỏ này là kết tập những lời đầu quyển của nội san Pháp Luân về sau là Tuệ Uyển ( tên Tuệ Uyển cũng là tên một Gia đình Phật tử được cố Ni trưởng Thích nữ Trí Hải thành lập năm 1992, tại chùa Long Sơn, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ những năm 1979 đến nay (2003) trong một giai đoạn như là những vì sao lấp lánh – Lấp lánh sao trời

Dưới nhãn quan Phật giáo thì dục vọng không phát sinh đau khổ mà dục vọng chính là đau khổ, bởi vì dục vọng là mong chiếm hữu, mà sự vật tự bản chất không thế bị chiếm hữu. Muốn nắm bắt cái gì cũng chỉ là nắm bắt cái “không”. Chiết tự chữ Hữu (có) gồm Thủ (bàn tay) và Nguyệt (mặt trăng): cái ta tưởng mình “có” được chỉ như đưa tay với mặt trăng, nghĩa là không thể nào nắm bắt.

Kinh điển mô tả những vị tu đắc thần thông có thể bay giữa trời như con chim là vì họ không còn thấy có cái thân xác nặng nề nữa. Càng tiến tu thân tâm phải càng thêm nhẹ nhàng khinh khoái, không còn vướng mắc dục vọng, và cũng không còn thấy có một “cái tôi” không vướng mắc. ( Trích )

Hết hàng