Đốt lò hương ấy

72,000 VNĐ

Đốt lò hương ấy – So tơ phím này

Thái Kim Lan
NXB Hồng Đức | 360 trang

LỜI ĐÀU SÁCH
“Đốt lò hương ấy, so tơ phim này”, xin mượn lối thơ cùa thì hào Nguyễn Du làm đề tựa cho tập sách nhỏ hao gồm những hài viết của Thái Kim Lan . Lời thì mượn nhưng ý thì có khác, chỉ xin dùng lời thơ ấy để chỉ bước thời gian phàng phất từ hương ấy cho đến phím này. từ ngẫu nhĩ gặp nhau như hiên sinh con người chỉ là tình cờ trên trần thế cho đến khi vĩnh biệt như định luật tử sinh  giữa hai khoảnh khắc của có và không, dầu chân người đì qua để lại trẽn dường, cỏ thể cát hụi đã xỏa mớ. nhưng hỏng hình vẫn còn đó. như hy vọng “hiu hiu gió” trớ về trong bao tuyệt vọng não nề, hy vọng của một ngày sau…Mỗi hội ngộ là cuộc chia ly sắp đến theo dòng thời gian miên viễn…

Đốt lò hương ấy
Đốt lò hương ấy

72,000 VNĐ