Trái tìm của Thiền Định Phật Giáo

83,000 VNĐ

Trái tìm của Thiền Định Phật Giáo

Nguyên tác : The heart of Buddhist Meditation – The Buddha way of Mindfulness
-Nyanaponka Thera
Người dịch: Thanh Khang – Diễm Quỳnh

Trái tim của thiền định Phật giáo là một tác phẩm nền tảng về những bước đi đầu tiên trên Con đường Quán niệm của Đức Phật. Cuốn sách của Nyanaponika Thera được khởi thảo với niềm tin sâu sắc rằng sự trau dồi chánh niệm mang tính hệ thống có vai trò lớn lao trong tu tập thiền định, như được thuyết giảng trong kinh Niệm Xứ (Satipatthãna-sutta), một trong những bộ kinh trọng yếu nhất mà Đức Phật đã thuyết giảng hơn 2500 năm trước.

Con đường Quán niệm còn được gọi là Con đường Duy nhất (The Sole Way), do đó cũng là trái tim của thiền định Phật giáo, hay trái tim của Phật pháp. Trong kinh Niệm Xứ tổn tại sức sáng tạo cũng như sức hấp dẫn bất diệt và phổ quát của một giáo lý đích thực về Khai sáng. Ngày nay, tại phương Đông cũng như phương Tây, phép quán tứ niệm xứ được phổ biến rộng rãi, và các hành giả áp dụng phép quán này trong mọi hoạt động hàng ngày.

 

Trái tìm của Thiền Định Phật Giáo
Trái tìm của Thiền Định Phật Giáo

83,000 VNĐ