Đại Niệm Xứ

85,000 VNĐ

Đại Niệm Xứ
Thiền Sư Sayadaw U. Silananda
Dịch giả: Tỳ Kheo Khánh Hỷ (Aggasami Trần Minh Tài)

Như Lai Thiền Viện

Sách giảng về Kinh Đại Niệm Xứ, bản kinh Đức Phật dạy về phương pháp Thiền định , với những chú giải và hướng dẫn chi tiết về Hành Thiền Tứ Niệm Xứ với Thân, thọ Tâm, Pháp cũng như hướng dẫn về ThiềnTha thứ, Thiền tâm từ

 

 

còn 1 hàng

Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ

85,000 VNĐ