Duy Thức Học yếu luận

30,000 VNĐ

Duy Thức Học yếu luận

Nguyên tác: Thế Thân Bồ Tát
Biên dịch: HT. Từ Thông (Như Huyễn Thiền Sư)

Nhà Xuất Bản Hồng Đức | 110 trang

Yếu luận , do bỉ nhân tôi biên dịch soạn theo lối giáo án để triển khai cho nên trong đây có: Phần phiên dịch, phần giải thích thuật ngữ, phần yếu luận để cho người đọc dể hiểu dể nhớ. Đã gọi là yếu luận cho nên không luận rộng, không viết dài mà viết súc tích, thậm chí “đề cương”;;;
(HT. Từ Thông)

Hết hàng