Niệm Phật chuyển hóa Tế bào Ung thư

VNĐ

Niệm Phật chuyển hóa Tế bào Ung thư

Pháp sư Đạo Chứng  giảng – Thích Minh Quang dịch
NXB Tôn Giáo – 173 trang

Sách Ấn Tống

Mỗi dòng trong nguyên lác là một chuỗi châu ngọc vô tận. đem lại nguồn an ủi và khích lệ vô biên cho người đọc. Mỗi tư tưởng của tác giả là một nguồn ánh sáng thanh tịnh, soi rọi thân tâm chúng ta khiên mè lầm tan biến, còn lại tâm mát mẻ. sáng trong. Chúng ta có thể cảm nhận trí tuệ và tâm tư cùa Pháp sư đã dem lại niềm tin và an lạc cho mình ngay trong phúc giây hiện tại
Cho nên, quyển sách này là thiện tri thức cho những ai đang sống trong bệnh khổ, là thuốc diệu Già Đà trị lành bệnh tất cả hai mặt thân tâm, là ánh sáng xua tan vũng tói sợ hãi, là nhịp cầu cảm thông giữa chư Phật và chúng sinh, ià chỗ quay về nương tựa cho những tâm hồn bơ vơ, lạc lõng…

Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư
Niệm Phật chuyển hóa Tế bào Ung thư

VNĐ