Đại sư Vân Thê Pháp Ngữ Tịnh Độ

70,000 VNĐ

Đại sư Vân Thê Pháp Ngữ Tịnh Độ
Nguyên tác Hán Văn: Đại sư vân Thê Châu Hoằng
Việt dịch: Thích Nguyên Chơn

NXB: Hồng Đức | Bìa chữ vàng 158 trang

Sách Pháp Ngữ Tịnh Độ của Đại sư Vân Thê Châu Hoằng (1532-1612) dạy pháp trì danh niệm Phật Tam muội trong hội Thủy Lục , cùng các lời dạy cho các chúng tại gia, người bệnh, cư sĩ lớn tuổi, cùng các Thi kệ, Tùy bút, Hỏi đáp,  Pháp ngữ khi đọc kinh, hành trì, lâm chung …

Đại sư Vân Thê Pháp Ngữ Tịnh Độ
Đại sư Vân Thê Pháp Ngữ Tịnh Độ

70,000 VNĐ