Giáo trình Thực hành Ngữ pháp Pali

120,000 VNĐ

Giáo trình Thực hành Ngữ pháp Pali

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
Trung Tâm Nghiên Cứu và Phiên dịch Phật Học

Charles Duroiselle
Thích Nhuận Đức dịch

NXB Hồng Đức – 405 trang

Quyển sách dạy vè Ngữ Pháp, Văn Phạm Pali này, không chỉ cung cấp các kiến thức về ngông ngữ Pali mà còn giúp người học có hứng thú với Pali, một trong bốn cổ ngữ Phật học quan trong nhất

 

Giáo trình Thực hành Ngữ pháp Pali
Giáo trình Thực hành Ngữ pháp Pali

120,000 VNĐ