Pali căn bản

80,000 VNĐ

Pali căn bản

B. Ananda Maitrya
Thích Nữ Tinh Vân dịch

NXB Hồng Đức | 431 trang

Sách Pali căn bản dược Ni sư Tịnh Vân dịch từ nguyên tác Pali made easy của HT. B. Ananda Maitreya là một trong 2 sách giáo khoa của chương trình Pali học . Quyển còn lại là Tự học tiếng Pali  – Pali new course cũng do Ni sư dịch

 

Pali căn bản
Pali căn bản

80,000 VNĐ