Thiền tâm từ

48,000 VNĐ

Thiền tâm từ – Làm nền tảng cho Thiền Minh sát

Sayadaw U Indaka – TK Pháp Thông
NXB Tôn giáo 201 trang

Tâm từ Metta là một từ Pali được dịch là Love, nhưng Love là một ý niệm khác. Lòng từ Metta  không phải là một tình thương ủy mị theo một xúc cảm, nhục dục thường tình. Ý niệm về tâm từ của đạo Phật, Metta đã được các nhà phiên dịch ngày nay dịch sang tiếng Anh là “có khuynh hướng rộng lượng, từ ái. ban rải tình thương đến tha nhân”. Tuy nhiên,

Theo lời dạy cùa Đức Phật, Metta mang một ý nghĩa sâu xa hơn – một sự bao hàm rộng lớn hơn so với định nghĩa này rất nhiều. Tâm từ có ý nghĩa nhiều hơn là nhân ái, vô hại (Ahimsa) lòng trắc ẩn. Tâm từ cũng rộng lớn hơn thiện tâm (goodwill) trong Bức Thông Điệp Thiện Tâm cho thế gian “Bình an dưói thế cho người thiện tâm” (Peạce on earth to men of goodwill). Tức là sự bình an đển trần thế chỉ cho những người có thiện tâm thôi, chứ không phải cho tất cả mọi người

Các phương pháp hành thiền tâm từ, các lợi ích khi hành thiền tâm từ, giảng giải kinh Metta (Từ tâm kinh)

 

Thiền tâm từ
Thiền tâm từ

48,000 VNĐ