Minh Sát Thực Tiễn

25,000 VNĐ

Minh Sát Thực Tiễn

 Tác giả: MAHASI SAYADAW – Dịch giả: TK Pháp Thông
 Hình thức: Bìa mềm có tay gấp – Nhà Xuất bản Tôn giáo –  95 trang

Trong tập sách Minh sát Thực Tiển do Sư Pháp Thông dịch, tất cả những vấn đề liên quan đến thiền Minh sát được ngài Mahasi Sayadaw giải thích rất tận tường dưới hình thức vấn đáp để giải tỏa những thắc mắc của hành giả và giúp ích rất nhiều cho những ai dang thực hành cùng như sẽ thực hành thiền Minh sát.

Minh sat thực tiển
Minh Sát Thực Tiễn

25,000 VNĐ