Pali hàm thụ

120,000 VNĐ

Pali hàm thụ – Phật giáo Theravada
Tái bản lần thứ 3 – có sửa chữa bổ sung
Tỳ Khưu Giác Giới

NXB Hồng Đức – 524 trang

Pali hàm thụ là tựa mới của quyển Phạn ngữ hàm thụ ấn hành năm 2004, và lần tái bản này có sửa chữa bồ sung vài chổ giải thích văn phạm.

Đây cũng là một loại sách nghiên cứu ngữ pháp nên môi chương trình bày giải thích từng loại, như Danh từ, Động từ, Bất biến từ.v.v. xong tự loại này đến tự loại khác để dể dàng tham khảo’

Theo sách Văn Phạm Pali cổ có 8 chương

Chương 1: Khảo sát mẫu tự
Chương 2: Danh tự loại
Chương 3: Động từ loại
Chương 4: Bất Biến từ
Chương 5: Sơ chuyển hóa ngữ
Chương 6: Phức hợp ngữ
Chương 7: Thứ chuyển hóa ngữ
Chương 8: Tiếp hợp âm

Chúng tôi theo đó soạn quyển Pali hàm thụ này thêm 2 chương cuối
Chương 9. Cú pháp , Mệnh đề
Chương 10. Phụ Lục phép dùng ngữ cách, dịch câu, từ ngữ, thành ngữ khó

Nếu học thông suốt cả 10 chương này có thể gọi là người am tường tiếng Pali
Trích Lời nói đầu Soạn giả – Ty Khưu Thích Giác Giới

Hai Cuốn Sách Để Tham Khảo và Tự Học Tiếng Pali: do TỲ KHƯU GIÁC GIỚI (BODHISĪLA BHIKKHU) Biên Soạn
1. Pali Hàm Thụ

Hết hàng