Đừng hiểu lầm Lão Tử

85,000 VNĐ

Đừng hiểu lầm Lão Tử

Viên Minh

NXB Hội Nhà Văn – Bìa cứng – 180 trang

Sách gồm các bài viết về :
– Sự ngộ nhận tính bi quan trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử và Thử dịch lại
– Lý giải  chương I Lão Tử Đạo đức kinh.

Tinh thần Lão Tử rất nhất quán nên dù chỉ viết hai bài về Lão Tử Đạo Đức Kinh nhưng trong đó cũng liên quan hầu như toàn bộ tình hoa đạo lý của nhà Đạo học vĩ đại này

 

 

 

Đừng hiểu lầm Lão Tử
Đừng hiểu lầm Lão Tử

85,000 VNĐ