Nghiên Cứu kinh Lăng Già

285,000 VNĐ

Nghiên Cứu kinh Lăng Già
Một trong những kinh văn quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa bao gồm tất cả những tôn chỉ chính yếu được trình bày, kể cả Thiền

Tác giả: Daisetz Teitaro Suzuki – Dịch giả: Như Hạnh

Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 2022 –  Bìa mềm – 522 trang

“Lý do chính mà Suzuki quan tâm đến và tận tụy nghiên cứu Kinh Lăng-già nhiều như thế bởi vì ông là một Thiền giả. Mà theo truyền thống Thiền thì Bồ-đề-đạt-ma, sáng Tổ của Thiền, truyền lại kinh này cho đệ tử của ông là Huệ Khả, sau này trở thành Tổ thứ hai của Thiền tông. Dựa theo truyền thống này thì Kinh Lăng-già là nền tảng giáo lý chính yếu của Thiền.  Thay vì đóng vai trò truyền đạt kinh nghiệm tâm linh Phật giáo, ông khiêm cung chia sẻ sự tìm hiểu nghiêm túc về kinh với người đọc. Suzuki cung hiến cho những người có đủ kiên nhẫn và tận tụy với Phật giáo một tập tư liệu quí báu về một trong các kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại Thừa.” – Dịch giả Như Hạnh

Nghiên Cứu Kinh Lăng Già
Nghiên Cứu kinh Lăng Già

285,000 VNĐ