Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam (1945-1975)

85,000 VNĐ

Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam (1945 – 1975)

Chủ biên:  PGS.TS. Lê Cung
PGS.TS.. Lê Thành Nam – TS. Hồ Hải Hưng – TS. Nguyễn Minh Phương – TS. Nguyễn Trung Triều

NXB Tổng  Hợp TP HCM – 320 trang

Gốc rễ sự “đồng hành cùng dân tộc” xuyên suốt hai thiên niên kỷ của Phật giáo Việt Nam, không gì khác hơn là tinh thần nhập thế. Có thể khẳng định đây là một nét đặc sắc của Phật giáo nước ta. Nét đặc sắc ấy được trình bày trong cuốn sách Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam (1945 – 1975) .

Nét nổi bật của công trình là nguồn tài liệu phong phú từ nhiều phía, cả trong và ngoài nước, trong đó có nhiều tài liệu quý được lưu trữ tại các trung tâm lưu trữ quốc gia, các tự viện, trong thư viện Đại học Harvard – Mỹ cùng với việc phỏng vấn nhân chứng; qua đó các tác giả đã trình bày, phân tích đầy đủ và rõ nét tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam trong suốt hơn 2.000 năm, đặc biệt là giai đoạn 1945 – 1975, với những biểu hiện, tính chất, đặc điểm và ý nghĩa lịch sử cụ thể.

Hết hàng