Cuộc đời của các Đạo sư Tây Tạng

60,000 VNĐ

Cuộc đời của các Đạo sư Tây Tạng
Liên Hoa & Thanh Liên (Sưu tập, Tuyển chọn, Biên Dịch)

NXB Tôn Giáo | 250 trang

Sách do Liên Hoa và Thanh Liên sưu tập biên soạn giới thiệu cuộc đời và phẩm hạnh, công đức của 15 Đạo sư Tây tạng tiêu biểu: Từ Đức Liên Hoa Sanh- vị Đạo sư vĩ đại từ Ấn Độ qua Tây Tạng để trụ trì, Đức Padmasambhara, Rigdzin Jigma Lingpa, Choden Rinpoche… và các nữ đạo sư Sakya Dagmo Kusho, Khandro Rinpoche…

Cuộc đời của các Đạo sư Tây Tạng
Cuộc đời của các Đạo sư Tây Tạng

60,000 VNĐ