Lý Cư Minh Luận về Mật Tông

80,000 VNĐ

Lý Cư Minh Luận về Mật Tông

Tác giả:Lý Cư Minh
Nhà xuất bản: Hồng Đức- Bìa Mềm 302 trang

Cuốn sách này là những bài giảng của cư sĩ Lý Cư Minh – Hongkong – Trung Quốc về Mật giáo, ông vốn là một nhà thuật số nổi tiếng với các nghiên cứu về phong thủy và mệnh lý học, sau khi dành thời gian tu tập và hoàng dương Mật giáo, đã trở thành Đại sư Chân Ngôn tông năm 1997. Những cuốn sách về thuật số và Mật giáo của Lý Cư Minh luôn nằm trong danh sách best-seller của các nhà sách lớn ở Hongkong và Trung Hoa đai lục.

Lý Cư Minh Luận về Mật tông đưa ra những nhận định, kiến giải và trải nghiệm tu tập cua Lý Cư Minh về Mật giáo, có thể không đại diện cho giáo phái bí truyền và huyền hoặc này nhưng có thể xem là những nhận định, kiến giải theo tâm thức Trung Hoa hiện đại của Mật giáo để ban đọc tham khảo.

Lý Cư Minh Luận về Mật Tông
Lý Cư Minh Luận về Mật Tông

80,000 VNĐ