Các Đạo sư của sự Thiền Định và những điều huyền diệu

140,000 VNĐ

Các Đạo sư của sự Thiền Định và những điều huyền diệu
Cuộc đời các Đạo sư Phật giáo vĩ đại của Ấn Độ và Tây Tạng

dịch từ Masters of Meditation and Miracles: Lives of the great Buddhist Masters of India and Tibet
Tulku Thondup
Harold Talbott – hiệu đính
Thanh Liên- Việt dịch

NXB Tôn Giáo 619 trang

Các Đạo sư của sự Thiền Định và những điều huyền diệu là một tuyển tập tiểu sử của các vị Thầy chứng ngộ ở Tây Tạng, mái nhà của thế giới, trong thời đại hoàng kim của Phật giáo Tây Tạng. Những Đạo sư này thuộc dòng Longchen Nyingthig phái Nyingma của Phật giáo Tây Tạng là những giáo lý bí mật trình bày sự thiền định thâm sâu của Dzopa Chenpo (Đại Viên Mãn), do Jigme Lingpa (1730-1798), một học giả và bậc lào thông vĩ đại khám phá và được truyền qua các dòng truyền thừa cho đến ngày nay của nhiều Đạo sư giác ngộ có cuộc đời kiệt xuất được giới thiệu trong sách này,

Sách gồm 2 phần
– Phần đầu giới thiệu tiểu sử Đức Phật và danh sách các dòng truyền thừa chính yếu của Phật giáo Tây Tạng
– Phần hai: Trình bày nguyên lý ba thân Phật và tiểu sử ba mươi lăm Đạo sư của dòng Longchen Nyingthig

 

 

Cac Dao su Thien Dinh va su huyen dieu
Các Đạo sư của sự Thiền Định và những điều huyền diệu

140,000 VNĐ