Khảo sát Lịch sử Tư Tưởng Nhân Minh Luận Phật Giáo

120,000 VNĐ

Khảo sát Lịch sử Tư Tưởng Nhân Minh Luận Phật Giáo

Thích Kiên Định
NXB Thuận Hóa – 405 trang

Nhân Minh giúp chúng ta lưu tâm một cách tinh tế hơn về nghĩa tánh của một vật (pháp), vả nghĩa tánh đó trỏ tự tánh cùa nó, chứ không phải là Chơn tánh của các pháp. Luận về tánh (lý) khó có thể nhận biết được, cho nên phải nói đến tướng (sự) của nó; muốn biết tướng của pháp dó thì phải biết cái Danh của nó. Danh cua vật là để phân biệt nó với vật khác. Xuyên qua Danh. ta có thế suy biết được tướng của nổ, vả nhờ cái Tướng của pháp đó thỉ ta mới có thề nhận ra dược Tự Tánh của nó.

Nhân minh học Phật giáo
Khảo sát Lịch sử Tư Tưởng Nhân Minh Luận Phật Giáo

120,000 VNĐ