Tử Thư Tây Tạng

96,000 VNĐ

Tử Thư Tây Tạng

Tác giả: Guru Rinpoche
Thiện Tri Thức dịch
NXB Hồng Đức  – 230 trang
Bìa mềm

Trong cuốn kinh thư Tử Thư Tây Tạng cổ điển này của Phật Giáo Tây Tạng – theo truyền thống được đọc to giúp đạt được Đai  giải thoát thông qua sự nghe – chết và tái sinh được xem như quá trình chuẩn bị cho một cơ hôi nhận diện bản tánh đích thực của tâm. Lời bình giảng sâu sắc của Chogyam Trungpa giải  thích chỉ dạy cho chúng ta về tâm lý con người, dành cho những ai  đang tìm kiếm sự hiểu biết tâm linh lớn lao hơn trong đời sống…

Tử Thư Tây Tạng
Tử Thư Tây Tạng

96,000 VNĐ