Lược giảng Luận Trung Quán

70,000 VNĐ

Lược giảng Luận Trung Quán

Tác giả: Hòa thượng Ấn Thuận
Dịch giả: Thích Hạnh Bình, Quán Như

Nhà xuất bản: NXB Phương Đông | 352 trang

Trích Lời nói đầu
Lược giảng Luận Trung Quán” , một trong những tác phẩm nghiên cứu của cố Hòa thượng Ấn Thuận, là những bài giảng của HT. Ấn Thuận thuyết giảng tại Hồng Kông cách đây 58 năm, được Sư cô Huệ Oanh ghi lại.

Hòa thượng Ấn Thuận tiến hành phân tích khái niệm không của Long Thọ, trong quá trình làm rõ triết lý không tánh, Hòa thượng không thể không so sánh phân tích giữa các quan điểm tư tưởng của các bộ phái, ngay cả ngoại đạo..

Phương pháp phân tích này không chỉ làm rõ ý nghĩa triết học không tánh của Long Thọ, còn giúp cho chúng ta hiểu được mối quan hệ chằng chịt giữa tư tưởng Phật giáo Đại thừa và các bộ phái, giữa bộ phái và Phật giáo nguyên thủy. Có thể nói, đây là điểm đặc thù trong tác phẩm này. Ngoài ra nó còn mang ý nghĩa, xem như là chiếc chìa khóa để chúng ta mở kho tàng Phật học, ngược dòng thời gian để truy tìm ý nghĩa chân thật của nó. Hơn nữa, cách trình bày lý giải của Hòa thượng rất rõ ràng, sử dụng ngôn từ tuy rất chuyên môn nhưng dễ hiểu, lôi cuốn người đọc…

còn 2 hàng

Lược Giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán

70,000 VNĐ