Thiền Chỉ, Thiền Quán và Tính Không

60,000 VNĐ

Thiền Chỉ, Thiền Quán và Tính Không

Nguyên tác: Định Quán và Tính không: Thiền quán Phật giáo từ nền tảng (Stillness, Insight and Emptyness: Buddhist Meditation from the ground up)
Đây là cuốn sách thứ ba về Đạo pháp do Lạt ma D.Dorjee viết, chuyển tải một sự giảng dạy sâu xa trong một văn phong súc tích và đơn giản. Như một hướng dẫn cho các tu sinh thiền định ở mọi cấp độ, sách này sẽ ơn ích cho những ai tìm cách thấu hiểu và thực hành Phật pháp.
Mong sao đạo hạnh tuyệt vời thăng tiến,
Kenting Tai Situpa thứ Mười hai

Hết hàng