Yếu lược các giai đoạn trên đường tu Giác Ngộ

42,000 VNĐ

Yếu lược các giai đoạn trên đường tu Giác Ngộ

Nguyên tác The abridged stages of the path to enlightenment
Luận giải của ngài Tsongkhapa – Đức Đạt Lai Lạt Ma XIV giảng giải
Ghesge Lobsang Jorden dịch sang Anh ngữ – Tiểu Nhỏ dịch, Nguyễn Minh Tiến hiệu đính

Sách song ngữ – Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo – xuất bản: 2013 -: 256 trang

Bản văn này được xem là một “chứng đạo ca” của ngài Tsongkhapa vì dựa trên kinh nghiệm chứng ngộ của chính bản thân ngài. Khi ta nói về các giai đoạn của đường tu giác ngộ thì điều đó chỉ đến nội dung hay chủ đề của giáo pháp này. Đó chính là giải thích một cách hệ thống giáo pháp nào cần phải tu tập trước nhất, loại nào tiếp theo nên gọi là các giai đoạn hay trình tự từng cấp độ đưa đến Giác ngộ là mục đích phải đạt đến…

Yếu lược các giai đoạn trên đường tu giác ngộ
Yếu lược các giai đoạn trên đường tu Giác Ngộ

42,000 VNĐ