Kinh Nghiệm Tuệ Quán – Toại Khanh

250,000 VNĐ

Kinh Nghiệm Tuệ Quán

Sách Tái bản
Nhiều tác giả – Bản tiếng Việt : Toại Khanh (Giác Nguyên)
NXB Đồng Nai – Bìa cứng 556 trang Khổ lớn 18 x26 cm

Nội dung Sách Kinh Nghiệm Tuệ Quán  (Toại Khanh dịch và chú) là một tài liệu tham khảo cần thiết cho hành giả Tuệ Quán (Vipassana)  , chặng cuối cùng của hành trình Tam học, ngõ dẫn vào giải thoát.

Hai năm trước được in thành 2 tập, nay tái bản, đọc lại và hiệu đính nội dung lần nữa với những điều chỉnh cần thiết in chung thành 1 cuốn cho tiện dù có dày hơn một tí

 

Hết hàng

%d bloggers like this: