Tông Chỉ Lâm Tế

64,000 VNĐ

Tông Chỉ Lâm Tế

Phụ lục: Pháp nhân tông môn thập qui

Nguyên Chơn gom tập và chuyển ngữ
Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Bìa mềm – 174 trang

Thiền phái Lâm Tế  là một dòng thiền được liệt vào Tứ Đại Thiền Gia của Trung Quốc  được Thiền sư Lâm Tế – Nghĩa Huyền là truyền nhân đời thứ 6 kể từ Lục tổ Huệ Năng sáng lập.thuộc hệ tư tưởng Tổ sư Thiền, Thiền Công án. Tôn chỉ của thiền phái này mang tư tưởng: “Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật” (Không lập văn tự ngôn ngữ, truyền ngoài giáo điển, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật)

 

Tông Chỉ Lâm Tế
Tông Chỉ Lâm Tế

64,000 VNĐ