Pháp Phật trong cuộc sống

65,000 VNĐ

Pháp Phật trong cuộc sống

Thích Giác Toàn
NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí MInh = 312 trang

Những bài viết về Pháp Phật trong cuộc sống với việc trải lòng từ bi, nhẫn nhưng không nhục,cảm ơn nghịch cảnh, đời sống có ý nghĩa,, kiêu căng mất phước, nguồn mạch tâm linh…
Ấn phẩm nhân dịp  Đại lễ kỹ niệm 100 năm  ngày Đức Tổ sư Minh Đăng Quang hiện thân vào đời

Pháp Phật trong cuộc sống
Pháp Phật trong cuộc sống

65,000 VNĐ