Những giáo pháp bí mật của Tử Thư Tây Tạng

125,000 VNĐ

Những giáo pháp bí mật của Tử Thư Tây Tạng

Detlef Ingo Lauf
Người dịch: Tiến Thành
NXB Hồng Đức 438 trang

Những Giáo Pháp Bí Mật Của Tử Thư Tây Tạng là một khảo cứu sâu sắc niềm tin của người Tây tạng về các Bardo, hay trạng thái trung hữu giữa sống và chết, được xem như một tác phẩm đồng hành với Tử thư Tây Tạng.bao gồm nhũng truyền thống cúa Từ thư Tày Tạng, các minh triết về cuộc sống và kiến thức về trạng thái tử sinh cũng như các hướng dẫn trong việc vượt qua những thế giới hư ảo và (theo ý nghĩa sâu xa nhất) có tính biểu tượng của trạng thái trung gian hoặc của các cõi sau khi diệt, dựa trẽn một nền tảng rộng lớn của tín ngưỡng Tây Tạng và một số so sánh với những quan niệm về tử sinh trong những văn hóa khác

Tử thư Tây Tạng

Những giáo pháp bí mật của Tử Thư Tây Tạng
Những giáo pháp bí mật của Tử Thư Tây Tạng

125,000 VNĐ